Bitcoin Futures ETF คืออะไร?

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการควบคุมอย่างถูกกฎหมายอีกประเภทหนึ่ง ที่ช่วยให้นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมตลาด Bitcoin โดยตรง

Bitcoin Futures ETF เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงตลาดของ Bitcoin โดยไม่จำเป็นต้องซื้อสกุลเงินดิจิทัลนี้โดยตรง กองทุน ETF เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการควบคุมอย่างถูกกฎหมาย สามารถลงทุนได้ในสินทรัพย์หลากหลายประเภท

นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นของ ETF ได้เช่นเดียวกับหุ้นทั่วไปในตลาด แต่แตกต่างจากกองทุนรวม ตรงที่หุ้น ETF สามารถซื้อและขายได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาทำการของตลาด

ด้วย Bitcoin Futures ETF นักลงทุนจะได้รับทางเลือกอื่นในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ในอนาคต แทนที่จะต้องติดตามสินทรัพย์ตลอด แต่ละหุ้นของ Bitcoin Futures ETF นั้นจะได้รับการหนุนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Contracts)

Bitcoin Futures คืออะไร?

Bitcoin Futures หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นเครื่องมือการเทรดอนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้ทำข้อตกลงตามสัญญาเพื่อทำการซื้อหรือขาย Bitcoin ด้วยราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และชำระเงินในอนาคต ซึ่งโดยทั่วไปจะทำการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ อนุพันธ์เป็นเงื่อนไขสำหรับสัญญาซื้อขายใดๆที่ตามจากราคาของสินทรัพย์อ้างอิง

โดยพื้นฐานแล้ว เมื่อคุณตกลงที่จะซื้อขาย Bitcoin ในราคาใดราคาหนึ่งในวันที่กำหนด และไม่ว่าราคาจะจบลงที่เท่าไหร่ ในวันที่ทำการตกลงกันนั้น หรือที่เรียกว่า วันที่สิ้นสุดสัญญา หรือวันหมดอายุสัญญา ทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน 

เมื่อสัญญาซื้อขาย Bitcoin ล่วงหน้าหมดอายุลง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตกลงที่จะซื้อ Bitcoin จะต้องซื้อไปไม่ว่าจะในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาในตอนแรก (เนื่องจาก Bitcoin ไม่น่าจะมีราคาเท่ากันกับตอนที่ทำสัญญาตกลงกันไว้) โดยจำนวนเงินที่บุคคลนั้นต้องจ่ายจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดในขณะนั้น (หรือที่เรียกกันว่าราคา Spot) และมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละฉบับที่พวกเขามีอยู่ในความครอบครอง

ด้านล่างนี้คือรายละเอียดสำคัญบางส่วนที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Bitcoin Futures:

  • สัญญาแต่ละฉบับมีสองด้าน ถ้ามีคนหนึ่งทำกำไร อีกฝ่ายก็จะมีการขาดทุน
  • สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมีวันสิ้นสุดสัญญาเสมอ ผู้ลงทุนอาจเลือกที่จะขายสัญญาของตนให้อีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่จะหมดสัญญา หรือรอจนครบอายุสัญญาก็ได้
  • ราคาของ Bitcoin Futures และราคาตลาดของ Bitcoin มีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันไป ตามการตั้งราคาของเทรดเดอร์ Futures โดยหากผู้คนจำนวนมากขึ้นเดิมพันว่า ราคาของ Bitcoin จะสูงขึ้น มูลค่าของสัญญาก็จะสูงกว่าราคาตลาดของ Bitcoin และในทางตรงกันข้าม หากเทรดเดอร์จำนวนมากคาดการณ์ว่า ราคาของ Bitcoin จะลดลงในอนาคต ราคาก็จะต่ำดว่าราคาของตลาด ในกรณีส่วนใหญ่ ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin และการแลกเปลี่ยนที่ Spot rate จะบรรจบกันเมื่อใกล้หมดอายุสัญญา

Bitcoin Futures ETF คืออะไร?

ETF จะติดตามการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง เป็นวิธีการทำกำไรจากแนวโน้มราคาของสินทรัพย์โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยตรง ในกรณีของ Bitcoin ETF สินทรัพย์อ้างอิงที่ถูกตามโดยเครื่องมือการลงทุนก็คือ Bitcoin ราคาของ ETF มักจะมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง เนื่องจากในทางทฤษฎีแล้ว นักลงทุนจะสามารถเก็งกำไรจากส่วนต่างระหว่าง ETF และสินทรัพย์อ้างได้ หากส่วนต่างนั้นมากเกินไป

เช่นเดียวกับ Bitcoin ETF วิธีที่นิยมคือการยึดราคาของ Bitcoin ETF กับการสะสมของ Bitcoin โดยสิ่งที่บริษัทต้องทำคือ ทำให้แน่ใจว่ามี Bitcoin เพียงพอในครอบครองเพื่อหนุนมูลค่าของ Bitcoin ETF

แม้ว่าวิธีนี้จะถือว่าเป็นหนึ่งในระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการสร้าง Bitcoin ETF แต่ดูเหมือนว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกาจะไม่ค่อยเปิดรับแนวคิดเรื่อง Bitcoin ETF สักเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม คุณ Gary Gensler ประธาน SEC บอกเป็นนัยว่า เขาอาจพิจารณาอนุมัติ Bitcoin Futures ETF โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin Futures บน Chicago Mercantile Exchange (CME)

แล้ว Bitcoin Futures ETF คืออะไร? จริงๆก็เหมือนกับ Bitcoin ETF แต่เป็นการเลียนแบบราคาของ Bitcoin Futures แทนที่จะเป็นราคาตลาดของ Bitcoin

โดยพื้นฐานแล้ว มูลค่าของ ETF นั้นมาจากการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin Futures โดยบริษัทที่ออก ETF จะต้องวาง Position ในตลาด Bitcoin Futures และยึดราคาของ ETF ไว้กับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Bitcoin เหล่านั้น

อะไรคือความแตกต่างระหว่างทั้งสองอย่าง?

ด้านล่างนี้คือลักษณะเฉพาะของ Bitcoin ETF และ Bitcoin Futures ETF

  • ตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ Bitcoin ETF ได้รับการสนับสนุนจาก Bitcoin โดยตรง ในขณะที่ Bitcoin Futures ETF จะได้รับการสนับสนุนโดยอนุพันธ์ของ Bitcoin (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
  • ราคาของ Bitcoin Futures อาจจะแตกต่างจากราคา Spot ของ Bitcoin เนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบัน ดังนั้น Bitcoin Futures ETF อาจจะตามราคาของ Bitcoin ไม่ค่อยถูกต้องในบางครั้ง แต่ในกรณีของ Bitcoin ETF จะไม่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา เนื่องจาก ETF ได้รับการสนับสนุนจาก Bitcoin โดยตรง

อะไรคือข้อเสียของ Bitcoin Futures ETF?

ปัญหาที่น่าสนใจมากที่สุดของ Bitcoin Futures ETF นั้นอยู่ที่ความถูกต้องของเครื่องมือติดตามราคา เมื่อราคา Futures ของ Bitcoin ขึ้นสูงกว่าราคา Spot เราสามารถพูดได้ว่า ETF กำลังติดตามราคาของ Bitcoin อย่างไม่ถูกต้อง สถานการณ์นี้เรียกว่า ‘Contango’ และเป็นอันตรายต่อนักลงทุนที่ถือ Bitcoin Futures ETF ในทางตรงกันข้ามจะเรียกว่า “Backwardation” และเกิดขึ้นเมื่อราคา Futures ต่ำกว่าราคา Spot ของ Bitcoin

เมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Bitcoin หมดอายุลง บริษัทที่ออก Bitcoin Futures ETF จะต้องยกเลิกสัญญา (นั่นคือกระบวนการต่ออายุสัญญา โดยการขายสัญญาที่ใกล้หมดอายุและใช้รายได้จากตรงนั้นเพื่อซื้อสัญญาใหม่ที่มีวันหมดอายุไกลออกไป) ในสถานการณ์ที่ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ต่ำกว่าราคาของสัญญาใหม่ เงินที่ได้จากการขายสัญญาที่ใกล้หมดอายุจะไม่เพียงพอสำหรับการซื้อสัญญาจำนวนเท่าเดิม ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของกองทุน ETF 

Credit: Link


Signal Later

บริการส่งสัญญาณซื้อขาย Cryptocurrency ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับการเทรดในทุกเหรียญพร้อมสรุปผลลัพธ์ในทุกสัปดาห์ โดยนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในวงการมาแล้วกว่า 6 ปี พร้อมด้วยเทคโนโลยีระบบ AI ที่ทันสมัย คิดค้นโดย Signal Later เพื่อทำให้คุณไม่พลาดทุกจุดซื้อ จุดขาย และจุด Stop Loss

สนใจเลือกแพ็คเกจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *