Tag Archives: ประเทศบราซิล

คุณจะสามารถซื้อ McDonald’s ในประเทศบราซิล ด้วย Bitcoin ได้ในไม่ช้า

ประเทศบราซิลอาจจะมีการใช้ Bitcoin เป็นสกุลเงินตามประเทศเอลซัลวาดอร์ไปในไม่ช้า คุณ Aureo Ribeiro สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศบราซิล กล่าวว่า ประชาชนชาวบราซิลจะสามารถซื้อบ้าน รถ และ McDonald’s ได้ด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก