Tag Archives: AI

การรวมตัวกันของ NFTs และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังจะเกิดขึ้น

การเพิ่มความสามารถของ AI ลงไปในวงจรของ NFTs จะเปิดประตู่สู่รูปแบบการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีอัจฉริยะแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน