Tag Archives: CBDC

สนามบินนานาชาติเวเนซุเอลากำลังจะรับการชำระเงินด้วย Bitcoin

สนามบินนานาชาติที่สำคัญในเวเนซุเอลากำลังเตรียมที่จะเริ่มใช้สกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin (BTC) เพื่อชำระค่าตั๋วและบริการอื่นๆ

ราคา Bitcoin ได้พุ่งสูงถึง 50,000 ดอลลาร์ จากความหวังเรื่องการอนุมัติ กองทุน ETF ของสหรัฐอเมริกา

Bitcoin มีสัญญาณที่ดีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา จากการที่ราคาได้พุ่งสูงขึ้นไปจนถึง 50,000 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกหลังจากช่วงต้นเดือนกันยายน ซึ่งราคาของของ Bitcoin ได้พุ่งสูงขึ้นกว่า 15% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และทำให้เหล่านักลงทุนเริ่มปิดสถานะการ Short ของ Bitcoin