Tag Archives: Circle

USD Coin (USDC) เหรียญ Stablecoin อันดับสองของโลก

USD Coin หรือที่รู้จักกันในชื่อสกุลเงินดิจิทัล USDC นั้นมีมูลค่าที่กำหนดไว้อยู่ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อเหรียญ โดยเป็นเหรียญ Stablecoin ที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Tether เป็นเหรียญที่พัฒนาโดย Centre องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการสนับสนุนจากกระดานเทรดสกุลเงินดิจิทัลใหญ่อย่าง Coinbase และบริษัท Fintect อย่าง Circle

สหรัฐอเมริกาต้องการวางระเบียบสำหรับ Stablecoins

สหรัญอเมริกาต้องการวางระเบียบสำหรับ Stablecoins โดยจะถูกรวมเข้ากับภาคธนาคารมากขึ้น นี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดี