Tag Archives: CRC

ศูนย์การค้ายักษ์ใหญ่ของประเทศไทยกำลังทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัล

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของไทย ประกาศที่จะทดสอบใช้สกุลเงินดิจิทัล “C-Coin”