Tag Archives: DOGE

ราคา Bitcoin ได้พุ่งสูงถึง 50,000 ดอลลาร์ จากความหวังเรื่องการอนุมัติ กองทุน ETF ของสหรัฐอเมริกา

Bitcoin มีสัญญาณที่ดีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา จากการที่ราคาได้พุ่งสูงขึ้นไปจนถึง 50,000 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกหลังจากช่วงต้นเดือนกันยายน ซึ่งราคาของของ Bitcoin ได้พุ่งสูงขึ้นกว่า 15% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และทำให้เหล่านักลงทุนเริ่มปิดสถานะการ Short ของ Bitcoin

BNB ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ Bitcoin และ Ethereum กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว

ราคาเสนอขาย Bitcoin ยังคงสูงกว่าแนวรับที่ 40,800 ดอลลาร์ เป็นผลทำให้ BTC เริ่มปรับตัวขึ้นเหนือ 42,000 ดอลลาร์ แสดงถึงสัญญาณเชิงบวกในขณะนี้ แต่การจะปิดเหนือ 42,500 และ 43,000 ดอลลาร์ อาจจะเป็นไปได้ยากในระยะสั้น