Tag Archives: Ethereum 2.0

ทำความรู้จักกับ Ethereum เครือข่ายแห่งอนาคต

ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับชื่อของ Ethereum มาบ้างแล้ว เพราะนอกจาก Bitcoin ก็จะมี Ethereum เนี่ยแหละที่ถูกพูดถึงทุกครั้งในเรื่องของ Cryptocurrency ถึงแม้ว่าจะถูกกล่าวควบคู่กันเป็นประจำ แต่ลักษณะของ 2 สกุลเงินดิจิทัลนี้แตกต่างกันเยอะเลยทีเดียว