Tag Archives: Gold

JPMorgan กล่าวว่านักลงทุนของสถาบันต่างๆกำลังแทนที่ทองคำด้วย Bitcoin

การเปลี่ยนไปลงทุนใน Bitcoin ที่ส่งผลให้ราคาพุ่งไปแตะระดับสูงสุดตลอดกาลในช่วงปลายปี 2020 ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคา Bitcoin ได้พุ่งสูงถึง 50,000 ดอลลาร์ จากความหวังเรื่องการอนุมัติ กองทุน ETF ของสหรัฐอเมริกา

Bitcoin มีสัญญาณที่ดีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา จากการที่ราคาได้พุ่งสูงขึ้นไปจนถึง 50,000 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกหลังจากช่วงต้นเดือนกันยายน ซึ่งราคาของของ Bitcoin ได้พุ่งสูงขึ้นกว่า 15% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และทำให้เหล่านักลงทุนเริ่มปิดสถานะการ Short ของ Bitcoin