Tag Archives: Korea

เกาหลีใต้จะคิดภาษี 20% สำหรับกำไรจาก Crypto ในปี 2022

เกาหลีใต้กำลังดำเนินแผนการที่จะเก็บภาษีจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยมีแผนจะเริ่มต้นในปี 2022