Tag Archives: Parachains

รู้จัก Polkadot เหรียญทางเลือกมาแรงอันดับ 8

Polkadot (DOT) คือ Blockchain ประเภทหนึ่งที่ตั้งใจจะขยาย Ecosystem ของตัวเองด้วยการพยายามสร้างแรงจูงใจให้เครือข่าย