Tag Archives: Stripe

Stripe สร้างทีมคริปโทใหม่สำหรับการชำระเงิน หลังทิ้ง Bitcoin ไปสามปี

Stripe ยักษ์ใหญ่ด้าน Fintech ของสหรัฐอเมริกากำลังจ้างทีม Blockchain ใหม่เพื่อสร้างการชำระเงินคริปโทให้ผู้ใช้บริการ

ราคา Bitcoin อาจจะไปแตะ 70,000 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม จากการใช้โมเดลวิเคราะห์

จากมุมมองทางเทคนิค Bitcoin จะอยู่ในช่วงรอราคาขึ้นไปอีกสองสัปดาห์ เนื่องจากมีสัญญาณสวนทางในระยะสั้นปรากฏขึ้นในวันอาทิตย์ ช่วงรอราคาขึ้นแบบนี้มีโอกาสส่งผลให้ราคาพุ่งไปแตะจุดสูงสุดในไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าเพราะตลาดคริปโทโดยรวมนั้นยังอยู่ในเทรนด์บวก